Avís legal

1.IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., amb NIF A60470127, domiciliada al c/ Vallès, 2, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona), telèfon de contacte 934809150 i número de fax de contacte 934734912. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 44429, foli 110, full B108797, inscripció 86, data d'inscripció 30/12/2015 (comsaservice.web@comsa.com)

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Aquestes condicions (d'ara endavant denominades "avís legal") tenen per objecte regular l'ús d'aquest web, el titular del qual posa a disposició del públic en aquesta URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena, per part d'aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en aquest avís legal.

3. ÚS ADEQUAT DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, el contingut i els serveis d'aquest de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest avís legal, lesius per als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els serveis que s'hi presten, o impedir un gaudi normal del web per part d'altres usuaris.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el contingut del web, llevat que s'indiqui el contrari, és titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, i no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència ni autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el web i els serveis que s'hi ofereixen. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot el contingut d'aquest web, o de només una part, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial del titular del web o del titular d'aquests.

5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l'ús del web. L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, per la qual cosa, el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, treballadors i representants, queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l'usuari. El titular del web ha d'emprar els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web, tanmateix, no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. En el cas que es faciliti l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal respecte a determinats serveis (per exemple, selecció de personal), l'usuari ha de conservar sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta confidencialitat, i assumeix, per tant, els danys o conseqüències que es derivin de donar a conèixer o revelar el secret. Responsabilitat pel funcionament del web. El titular del web declina tota responsabilitat relativa a la disponibilitat i continuïtat del lloc web, així com dels serveis que té vinculats i de qualsevol interferència, omissió, interrupció, virus informàtic, avaria telefònica o desconnexió en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes al titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Responsabilitat per enllaços. Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'usuari a altres webs gestionats per tercers. La funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel funcionament correcte d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

Per visitar el web de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., en general no és necessari que faciliteu les vostres dades de caràcter personal; si bé és possible que, en determinades circumstàncies, us ho requerim per poder relacionar-nos amb vós. En els casos en què ens faciliteu dades personals, aquestes s'incorporaran al fitxer corresponent, titularitat de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., i el tractament únicament es realitzarà amb la finalitat per a la qual s'hagin facilitat:resolució de consultes, contacte comercial relatiu a productes i serveis de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., selecció i contractació de treballadors i altres funcionalitats. En cas que no proporcioneu les vostres dades personals, se us denegarà la possibilitat de beneficiar-vos de certes utilitats ofertes pel nostre web en què es requereixin les dades personals, com pot ser la selecció de personal (recruitment). El fet de facilitar les vostres dades personals suposa que doneu la vostra conformitat activa i expressa al seu tractament en els termes descrits. En qualsevol moment, disposeu del dret d'accedir, rectificar o cancel·lar les dades personals que ens hagueu facilitat, així com d'oposar-vos-en al tractament, dirigint-vos a COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a comsaservice.web@comsa.com o a les oficines situades al carrer Vallès, 2 de Cornellà de Llobregat (08940). Aquest web pot utilitzar galetes (cookies) per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Podeu configurar el vostre programa de navegació per Internet per no rebre aquestes galetes; en aquest cas, la qualitat i rapidesa de la navegació al web pot disminuir.

Back to Top